Fridykking i Lyngstøylvatnet

Lyngstøylvatnet ligger i Norangsdalen, opp fra Hotel Union Øye, som er resultatet av et ras som gikk i 1908 og stengte av elva, slik at denne setra, Lyngstøylsetra, ble demmet opp og liggende under vann. 

Dette gir utgangspunkt for et spennende dykk der man kan svømme inne mellom trestammene fra den gamle bjørkeskogen, se ruinenene av den gamle veien, de små broene som man kan svømme under om man klarer å være under vann lenge på et pust. Krystallklart og med god sikt ved riktige forhold, så forhør deg med våre guider om det er rett tid for dette eventyret. Dette er smeltevann tidlig i sesongen, så vær forberedt på et kaldt eventyr, men vi er godt forberedt med tykke våtdrakter og du er forberedt med godt mot. 

Opplev Sunnmøre

Vi står gjerne til teneste med å leggje til rette skreddarsydde aktivitetar for ditt opphald. Våre lokale guidar er her for å ta deg med ut på eventyr i vårt lokalområde og delar villeg vekk av sine kunnskapar om vår vakre region.