Med ørneblikk

Av alle måtar å oppleve den ekstreme geologien her på Sunnmøre så er kanskje dette den mest spektakulære; å vere med oss i helikopter – anten som ei eiga oppleving eller som transport.  

Vi har vår eiga flåte med godt utrusta helikopter og legg turen til rette etter vêr og vindforhold, alltid med hovedfokus på din tryggleik. Over dei høgaste fjelltoppane, inst i dei djupaste fjordane, ut mot storhavet med øyar og holmar spredt utover – vi tek deg dit du skal på ein augneblink og med ørneblikk.

Opplev Sunnmøre

Vi står gjerne til teneste med å leggje til rette skreddarsydde aktivitetar for ditt opphald. Våre lokale guidar er her for å ta deg med ut på eventyr i vårt lokalområde og delar villeg vekk av sine kunnskapar om vår vakre region.