Karriere

Hotel Union Øye leitar etter talent som vil vere med å forme destinasjonen vår for generasjonar. Akkurat som deg er vi i konstant utvikling og har ein tydeleg visjon om å påvirke alt kring oss i ei positiv retning. Som ein del av eit familieeigd selskap får du mogelegheit til å skape reiseopplevingar i verdsklasse på Sunnmøre – med urørt natur, smale fjordar og majestetiske fjell som din leikeplass. Med eit unikt detaljfokus sørgjer vi for minnerike møte med den norske levemåten. Frå det nordiske kjøkenet, til ekstreme tindar.

Vi er opptekne av mangfald

Alle kandidatar blir vurdert ut frå deira evner i høve stillinga, uavhengig av kjønn, alder, legning, etnisitet eller funksjonsevne.

Reinhalder

Vi søkjer deg som set si ære i at våre fasilitetar til ei kvar tid er velhaldte og presentable slik dei skal vere på eit høgstadard hotell.

Natt-resepsjonist

Vi søkjer nattevakter i vår resepsjon som elskar nattevåk i historiske omgivnader, med genuin interesse og fortståing for god service og vertskapsrolla.

Sesongarbeidar resepsjonist

Vi søkjer sesongarbeidarar i vår resepsjon med genuin interesse og fortståing for god service og vertskapsrolla.

Sesongarbeidar Natt-resepsjonist

Vi søkjer sesongarbeidarar som nattevakter i vår resepsjon som elskar nattevåk i historiske omgivnader.fra mai til september. I samarbeid med med dyktige kollegaer skal du vere med å sikre at våre gjestar får ei fantastisk oppleving som står i stil til våre eventyrlege omgivnader.

Servitør

Vi søkjer deg som er lidenskapeleg oppteken av mat og vin og blir motivert av å skape ei minnerik og unik oppleving for våre gjestar.