Gåvekort

Det finaste vi kan gi kvarandre, er gode minner. Ei oppleving kan pakkas opp igjen og igjen – når vi får den, venter på den, planleggjer for den, når vi opplever den, ser tilbake på den og kvar gong den får oss til å smile. Union Øye er eit hus av opplevingar, for alle sansane. Eit gåvekort fra oss kan fritt brukast til overnatting, i restauranten, til våre aktivitetar og opplevingar og til eit skreddersydd opphald.