Eit frisk bad i fjorden

Bading er ikkje lengre noko som er for dagar med godt vêr i helger og ferie. Mange inkluderar bading i kvardagen, og tek eit morgonbad i fjorden året rundt.

Tidlegare har fokuset for aktivitetar på Øye hovudsakeleg vore retta mot fjell og vandring, men no opplever stadig fleire naturnærheit i forbinding med fjorden. Folkehelse blir då også en viktig faktor, folk kan vere fysisk aktive – fleire vil gå, springe og svømme i den fantastiske naturen vår.

Øye skal vere ein stad der du kan leve ditt liv på best mogeleg vis og eit friskt bad i fjorden vil nok bidra til det. Det øker sirkulasjonen, gir immunforsvaret eit løft og forbrenn kaloriar.  Men kanskje viktigast, det gjev energi, du vil føle deg opplada. Rett og slett rein livsnyting.

Opplev Sunnmøre

Vi står gjerne til teneste med å leggje til rette skreddarsydde aktivitetar for ditt opphald. Våre lokale guidar er her for å ta deg med ut på eventyr i vårt lokalområde og delar villeg vekk av sine kunnskapar om vår vakre region.